Tolotr'asa

Mpanara-maso ara-kalitao

Asa:

Contrôleur Qualité

Ny atao:

Manatanteraka ny fanaraha-maso ny famokarana miainga amin’ny milina fanamboarana.
Manatanteraka ny fanaraha-maso ny vokatra vita ary miantoka ny fenitra arahin’izy ireo.
Mameno ny taratasim-panaraha-maso ara-kalitao sy ny lanja isn’andro.
Manao ny tatitra ny asa vita.
Manolotra hevitra ny mpitarika ara-kalitao amin’ny vokatra.

Marim-pahaizana takiana:

Baccalauréat

Ho an’ny:

Lehilahy / vehivavy

Taona farafaha ambaniny:

30 taona

Faharetana amin’ny asa:

5 taona niasana tamina asa mitovy

Ireo fepetra takiana:

Traik’efa amin’ny fanaraha-maso ara-kalitao
Hentitra sy manana fandrindrana asa
Fifehezana fototra ny solo saina (word, excel, mail etc.)

Hangataka ity asa ity, tsindrio eto