Tolotr'asa

Mpamily ho an’ny mpitantana ny orin’asa

Asa:

Mpamily ho an'ny mpitantana ny orin'asa

Ny atao:

Mitondra ny fiaran’ny mpitantana ny orin’asa
Manao ny fikojakojana sy ny fanadiovana an-davanandro

Marim-pahaizana takiana:

Baccalauréat

Ho an’ny:

Lehilahy

Taona farafaha ambaniny:

30 taona

Faharetana amin’ny asa:

10 taona niasasna farafaha keliny (angatahana ny fanamarinana asa)

Ireo fepetra takiana:

Madio, manaja fotoana ary hentitra
Mahafehy tsara ny fiteny frantsay
Mahazaka mandeha any amin’ny faritany sy miasa mandritran’ny faran’ny herinandro
Tompona fahazoan-dalana mamily fiarakodia 10 taon farafahakeliny sokajy (B-C-D)
Tombony ny fahaizana manamboatra fiara

Hangataka ity asa ity, tsindrio eto