Miezaka mahatsiaro-tena mandrakariva

Ny politika ara-barotra dia mipetraka eo amin’ny fiezahana ny fahatsiarovan-tena mandrakariva eo amin’ny asa voatokana ho an’ireo mpanjifa. Noho izany, ny fikarakarana ireo filana ny vokatra (gestion descommandes) sy ny fandefasana ny vokatra (livraison) dia voalamina tsara araka ny fahabetsahan’ny fahatongavan’izy ireny mba hamaly ny filana ara-barotra ka atao amin’ny fomba  faran’izay haingana ary amin’ny fanomezana vokatra tsara vao vita, mba ho antoka tsy azo lavina amin’ny fahatsaran’ny vokatra.

Lalàna hentitra amin’ny famokarana tsara.

Noho ny fiaraha-miasa matotra sy akaiky amin’ireo mpiara-miombon’antoka eto an-toerana sy any ivelany ary amin’ny alalan’ny fametrahana lalàna hentitra amin’ny famokarana (charte qualité) amin’ireo mpamatsy (fournisseurs) ny akora fototra, ny SOMAPRO dia mifantina ireo akora hafarana (intrants) tena tsara indrindra mba ho fiantohana ny fahatsaran’ny famokarana ho tsara mandrakariva.

Ambonin’izany, ny toeram-pitiliana (laboratoire) eto aminay momba ny “controle qualité” dia azo antoka tsara amin’ny fanarahamaso isan’andro ireo fomba famokarana sy fanamboarana ireo vokatra izay vokarina manontolo eto amin’ny toeram-piasana (site industriel). Ny ambaratongam-pamokarana rehetra, miainga amin’ny fahaizana mifantina ireo akora fototra hatrany amin’ny famonosana (emballage) ireo vokatra vita dia ataon’ireo tarika ara-tekinika voasivana sy sarotiny amin’ny fitazonana ny toe-tsaina tokana hoe: ny fahatsaran’ny asam-pamokarana ho an’ny mpanjifa.

Ambonin’izany, isaky ny vokatra tsirairay ataonay dia tsy maintsy mandala ny toeram-pitiliana (controle qualité) ao amin’ny Ministeran’ny Indostria ary manana ny taratasim-pahatsarana (certificat de conformité) ho an’ny vokatra tsirairay.

Tarigetra, fomba hentitra arak’asa, fahaiza-manao dia mipetraka ho fototra izay mahatonga ny SOMAPRO hanome vokatra maro be tena manara-penitra.

Fanajana ny tontolo manodidina

Ny fomba famokarana eto amin’ny SOMAPRO  dia voasokajy mba hiarovana ny tontolo manodidina. Noho izany, ny famokarana eto aminay dia tsy mandefa loto manimba sy mandoto ny rano madio any ambanin’ny tany nohon’ny tsy fisian’ny loto simika.

Fifandraisana am-pitokisana

Mba hampifandray anay akaikikaiky kokoa amin’ireo mpanjifa farany ireo vokatray, dia manomana fihetsiketsehana maromaro izahay ao anatin’ny taona toy ny fandraisana anjara amin’ireny hetsika ara-barotra ireny (braderie, foires, salons, sns.). Izany dia fanahy iniana atao mba ahafatarana ireo fanamarihana sy kiana mivantan’ireo vokatray mba ahafahana manova na manatsara kokoa ireo vokatray. Ny kendrenay dia any aha-panjaka ireo mpanjifa!

Ny fifandraisana ataonay amin’ireo mpanjifanay dia zava-dehibe. Fiaraha-miasa iray tena izy dia atao miaraka amin’ireo mpandafo ny vokatray. Rahefa misy ny mpivarotra iray manana tsena ary mametraka fitokisana aminay, ny antokon’asan’ny mpivarotra ao aminay (service commercial) dia manaiky ny hifandray aminy ary hanaja ny fifanarahana rehetra natao amin’io mpivarotra io.