Mitady asa ianao ary te-hiditra ato am ekipan'ny SOMAPRO? Fenoy ary alefao ity fangatahina asa eto ambany ity. Raha toa ka voaray ianao dia antsoin'ny tompon'andraikitra ianao.